Dệt may dự kiến đạt kim ngạch 27,5 tỉ USD

Trang chủ » SẢN PHẨM

Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong năm 2015 đạt 27,5 tỉ USD, tăng 11,3% so với năm 2014, tỉ lệ nội địa hóa đạt mức 51%.

Đại hội Hiệp hội Dệt may VN (Vitas) lần thứ 5 diễn ra ngày 26-11 đã bầu ban chấp hành Vitas nhiệm kỳ 2016 - 2020, gồm 15 phó chủ tịch phụ trách các chi hội dệt may địa phương, trong đó có ba phó chủ tịch phụ trách ba chuyên ngành chính là sợi, dệt nhuộm, may - phụ trợ. Cũng tại đại hội, ông Vũ Đức Giang tiếp tục tái đắc cử chức chủ tịch Vitas.

Theo Vitas, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong năm 2015 đạt 27,5 tỉ USD, tăng 11,3% so với năm 2014, tỉ lệ nội địa hóa đạt mức 51%, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 14,74%/năm.

Theo T.V.N.

Tuổi trẻ

 

Các bài viết khác :