THUN CHỮ

Thun co giãn thường được dùng cho may nội y, quần áo thể thao, đồ tập gym... Khổ thông dụng từ 20mm - 40mm
THUN NỀN BÓNG
Giá: Liên hệ
THUN CHỮ CHÌM
Giá: Liên hệ
THUN CHỮ NỔI
Giá: Liên hệ
THUN CHỮ 560
Giá: Liên hệ
THUN CHỮ 840
Giá: Liên hệ
THUN 100
Giá: Liên hệ
THUN FILAMENT 2 MÀU
Giá: Liên hệ
THUN 52B
Giá: Liên hệ
THUN CHỮ POLY 100
Giá: Liên hệ
00